Happy Birthday Ibrahim :)!

1st bday

yesh! cutie pie had his 1st birthday yesterday (15th April)!!

Happy Birthday jaanoo :)!

Hum kisi ke hath nahi atay, itnay ziddi hain ke kabhi shak hota hai Khala per to nahi gaya ;), per janab dekhte hain yeh maah-o-saal kia banate hain app ko :)! umeed hai acha hi banaye gen Ameen! Khuda tum ko har maah, haar saal khush-o-khurram rakhen aur hamesha apne waldain aur bhai ke sath acha rakhen Ameen! 🙂 [choti si dua apne chote se bhanje ke liye] 🙂

4 thoughts on “Happy Birthday Ibrahim :)!”

Leave a Reply