sometimes..

Good? Evil?

Sometimes you have to be very rude to get something done by someone… hai na?

aisa kuch jis se life effect hosakti hai usey rokne ke liye… dosre bande ko samjhana ke liye ke yaaaaaaR mein kuch nahi karsakta is barey mein per tum karsakte ho, aur jab woh dosra insan bhi na samjhen to app ko rude hona parta hai…

Aur phir jab woh kaam hojaye to app ka dil chahta hai us dosre insan ko shukria ada karte na thakay 😀 aur apne behaviour per sorry kahen… hai na?

Lesson learnt: Sometimes you have to be rude when something is not working your way 😛

3 thoughts on “sometimes..”

Leave a Reply